Kurumsal Eğitimler

Kurum İçinde veya dışında mevcut personelin gelişimine katkı sağlamak amaçlı eğitimlerdir.

 
1.İnsan Kaynakları Yönetimi
İKY Tanımı ,Önemi ve Kapsamı
Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş
İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi
İnsan Kaynakları Yönetimin’de Temel İlkeler
Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları İlişkisi
 
2.İnsan Kaynakları ile Personel Yönetimi Arasındaki farklar
İnsan kaynakları yönetimi işletme stratejisinin belirlenmesi, uygulanması ve denetlenmesi gibi konularda işlevde bulunmasına karşılık personel yönetimi, sadece bireye ait bir takım işlemlerin  yapıldığı bir birim olmaktan ileri gidememiştir. Bu kavram ayrıntılı bir şekilde ele alınıp irdelenmektedir.
 
3.İş Analizi , İş etüdü ve İş Zenginleştirme
Örgütteki her pozisyonun görev ve sorumluluklarının en iyi bir şekilde belirlenmesine ve her bir pozisyona atanacak kişide eğitim ve öğrenim dahil bulunması gerekli tüm niteliklerin ayrıntılı saptanması.
 
4.Personel Tedariki ve İşten Çıkarma (Seçme yerleştirme İşe alma ve İşten Çıkarma)
Kısa ve uzun dönemli olarak unvan ve hiyerarşik düzeye göre aday personel ihtiyacının belirlenmesi
İşgücü piyasas ile ilgili bilgilerin toplanması
Etkili personel sağlama araçlarının belirlenmesi
Nitelikli adayların bulunması
Seçim aşamasında elenseler bile bu adaylarla ilişkilerin sürdürülmesi
Bu sürecin etkinliğinin denetlenmesi’dir
 
5.Performans Değerlendirmesi
Performans.Değerlendirme,bir yöneticinin önceden saptanmış standartlarla karşılaştırma ve ölçme yoluyla personelin işteki performansının değerlendirilmesi süreci yada bireyin görevindeki başarısı,işteki tutumu ve davranışları,ahlaki durumu ve özelliklerini ayrıntılayan ve bütünleyen bireyin kuruluşun başarısına olan katkılarını değerlendiren planlı bir araçtır.
7.Performans Yönetim Sistemi ve Ücret
Şirketlerin performans yönetim sistemine geçişlerinde etken olan ana sebepler;
Süratle değişen iş dünyasının hızına ortak bir kurumdaşlık bilinci ile ayak uydurabilmek
Müşteri odaklı bir kültür oluşturmak
Rekabet ortamı içinde çalışanları geliştirerek şirketin performansını yükseltmek ve pazardaki yerini sağlamlaştırmak.
 
9.Yeni İş Yasası (İş Hukuku)
İş Hukukunu tüm maddeleri ile ele alarak incelenmektedir.Yeni iş hukunun getirdiği yasal yükümlülüklere geniş olarak ele almaktadır.
 
10.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ;
İşçinin sağlık ve emniyetinin, iş yeri sınırları içerisinde iş dolayısıyla doğan tehlikeler karşısında korunması anlatılmaktadır.
işçinin sağlığını ve güvenliğini etkileyen ve ilgilendiren ve işyeri dışından kaynaklanan risklere karşı da korunması anlatılmakta ve yasal boyutu ele alınmaktadır.
 
 
11.Örgütsel Kültür
Örgüt kültürü nasıl oluşturulur, kurumsal kültür çalışmaları nasıl yürütülür.
 
15.Bordrolama Çalışmaları
Bordro çalışması ve yasal mevzuata göre bordro hazırlamanın incelikleri
 
 
1.Ekip Çalışması ve Liderlik
Darwin, hayatının son yıllarında, bilim dünyasına yön veren ’güçlü olan yaşar’ şeklindeki temel görüşünü ’uyum yeteneği yüksek olan yaşar’ şeklinde değiştirmişti. Bu kural, değişimin, insanlar arası ilişkileri ve iş yapma biçimini köklü olarak yeniden yapılandırdığı günümüzde özellikle önem kazanmıştır. Uyumun gerçekleşmesi, her şeyden önce her kademede çalışanların kendi zihinlerini ve düşünce biçimlerini yeniden düzenlemeleriyle mümkündür.

Geleceğin dünyasında geçerli olacak yetkinlikleri geliştirmek Yeni dünyanın yeni ikliminde hedeflere ulaşmak ve Başarılı bir ekibin uyumlu bir üyesi olmak için, değişimle harmanlanan ve gelecekle bütünleşen bir yaşamın temel rotasını bulacaksınız.
2.Duygusal Zeka
Araştırmalar yüksek IQ’nın hayattaki başarıya katkısının %10’dan fazla olmadığını göstermektedir.
Yüksek IQ, başarının ,prestijin veya mutlu bir yaşamın garantisi olmadığı halde, okullarımızda ve kültürümüzde akademik yetkinlik hala ön planda tutulmakta; kişisel kaderimiz açısından büyük önem taşıyan duygusal zeka kavramı ise ihmal edilmektedir.
Duygusal Zeka , sahip olduğumuz diğer diğer becerileri ne kadar iyi kullandığımızı belirleyen özel bir kapasitedir.
Duygusal ve sosyal kapasitesi yüksek kişiler yani duygularını iyi bilen, onları kontrol edebilen, başkalarının duygularını anlayan ve bunları ustalıkla idare edebilenler hayatlarının gerek özel gerekse mesleki alanlarında daha avantajlı bir konuma geçerler.
Duygusal ve sosyal becerileri gelişmiş insanlar hayatta daha mutlu ve üretken oluyorlar.Eğitimin amacı bu bilincin farkına vardırmak ve mutlu çalışanlar yaratmak.
 
3.Değişimde Değer Yaratmak
Değişimin hızlanarak devam edeceği 21. yüzyılda sağlıklı, etkin, üretken ve değer katan yöntemlerle çalışma, bireylerin zihin haritalarını yeniden yapılandırmalarına bağlıdır. Bu yöntemleri somutlaştırmak amacıyla hazırlanan Değişimde Değer Yaratmak eğitimi , çalışanlara; -Değişimi anlamaya, zorluklarını ve fırsatlarını tanımaya, -Bu süreçte kendi konumlarını ve rollerini belirlemeye, -Geleceğe yönelik başaçıkma stratejeleri geliştirmeye yönelik temel bilgi ve anahtarlar verilmiştir. Bu sayede değişimin zorluklarını aşarken, bireysel olduğu kadar, kurumsal verimliliği en üst düzeyde tutmak hedeflenmiştir.
 
 
4.İz Bırakan Sunuş Teknikleri
Etkili bir sunuş yapmak, dinleyenlerin aklında ve yüreğinde iz bırakmak ve hatırlanmaktır. Sunuş yapan kişi, sunuş tekniğine ve pratiğine hakim olmanın yanı sıra mesajlarını tutkuyla, coşkuyla ve inançla aktarmalıdır. Anlamlı, anlaşılır ve gruba hakim bir konuşmanın temelini bu oluşturur. Etkili, keyifli ve başarılı bir sunuş süreci, konuşmacının kendisinde başlar, katılımcılarıyla güçlenir ve yine konuşmacıda biter. Akılda ve Yürekte İz Bırakan Sunuş, etkilemek ve iz bırakmak isteyen konuşmacılara rehber olacaktır.
 
5. Motivasyon
Sizi ve personelinizi neyin motive ettiğini anlayarak, hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda enerji ve motivasyonunuzu nasıl artırabileceğinizin farkına varmalısınız. Günümüzde herhangi bir iş sahasında en önemli değer insandır.
Mükemmel sonuçlar, hep mükemmel insanlardan alınır. Şirketlerin yeniden yapılanma süreçlerinde ve kişilerin kararsız kaldığı anlarda her yönetici, çevresinde insanları motive edip onlardan en iyi verimi alabilmelidir.
Eğitimde bu verimi alma metotları ve motivasyonun çalışanlar üzerindeki önemi aktarılacaktır.
 
6.360 Derece Performans Değerlendirmesi
Başarılara Değer Biçin – Geribildirim Alın – İzleyin – hedefler Koyun

Performans değerlendirmeleri, astlarınızla yaşadığınız en karmaşık ilişkilerdendir. Bu eğitim, performans değerlendirmelerine nasıl hazırlanacağınızı, onları nasıl yürüteceğinizi ve takip edeceğinizi size öğretecektir. Bu eğitimle:

• Daha başlangıcından itibaren çalışanın gelişimini belgelemek

• Performans değerlendirmesinde uygun tonu tutturmak

• Herhangi bir performans sorununu ele almak

• Sonraki adımları çalışanınızla birlikte takip etmek
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel biriminde çalışan tüm personel
 
7.Profesyonel Satış Becerileri
Satış kavramını ve satış tekniklerini özenli ve sistematik bir şekilde ele alan bir eğitimdir. Özellikle kişisel satış sürecinde pazarlık, müşteri davranışları, itirazlar ve itirazları karşılama teknikleri üzerine okuyucuya geniş bir ufuk sunarak kılavuzluk etmektedir. Satış Teknikleri: Nasıl Daha İyi Bir Satıcı Olursunuz? hayatın büyük bir pazaryerine dönüştüğü günümüzde herkese daha iyi bir satışçı olmayı vaat ediyor.
 
40 SAAT EĞİTİMLERİ;
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
1.Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
2.İş Analizi ve İş Etüdü
3.Seçme Yerleştirme
4.Performans Değerlendirme Yöntemleri
5.Ücret Yönetimi
6.Kariyer Yönetimi
7.Sosyal Güvenlik Hukuku
 
Satış Pazarlama Eğitimi
1.Ağızdan Ağıza Pazarlama
2.Dağıtım ve Kanalları
3.İmaj ve Duygusal Pazarlama
4.Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
5.Müşteri Memnuniyeti
6.Pazarlama Fikrindeki ve Uygulamasındaki Trendeler

Kurumsal İş İlanları Üye Ol Firma Üyelik İletişim

Amacımız İş İlanları Üye Ol Üye Ol İletişim Bilgilerimiz
Gizlilik Bildirimi İş Arıyorum Cv Oluştur İlan ver İletişim Formu
Hizmet Sözleşmesi İş İlanı      
Kullanım Koşulları Sözleşmesi      
İŞKUR          
KVKK Bilgilendirme Metni        

  İkb GÜLERYÜZ İnsan Kaynakları İstihdam Danışmanlık Özel Eğitim Ticaret Ltd. Şti. Türkiye İş Kurumu’nun 09.04.2020 tarihli 463 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

4904 Sayılı  Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir.

4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU GEREĞİNCE

İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMASI YASAKTIR!

 
Şikayetleriniz için Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.
TÜRKİYE İŞKUR ŞUBELERİ
BÖLGE TELEFON MAİL ADRES
MANİSA (0 236) 231 16 20 manisa@iskur.gov.tr Sakarya, Kamilsu Cd. No:4, 45020 Şehzadeler/Manisa
KONYA (0 332) 236 08 28 konya@iskur.gov.tr Feritpaşa Mah. Mürşitpınar Sok No:4 Selçuklu /KONYA
BURSA (0 224) 225 15 15 bursa@iskur.gov.tr Üçevler Mahallesi, Esra Sokak No:1 Nilüfer/BURSA
ADANA (0 322) 323 84 44 adana@iskur.gov.tr Seyhan Mah.Karataş Cad. No:4 Yüreğir ADANA
BALIKESİR (0 266) 239 71 54 balikesir@iskur.gov.tr Paşaalanı Mah. 188.Sok.No:30 Merkez/BALIKESİR
ANTALYA (0 242) 243 47 70 antalya@iskur.gov.tr Kanal, Antalya Blv. No:12, 07080 Kepez/Antalya


 
 
 
 
GÜNCEL HABERLER :
Tüm Hakları Saklıdır
Asersoft | Webmanager